Wakio Huoleton


Wakio Huoleton-asiakkaana yritys saa tehokkaammin kaikki päivittäisiin vakuutusasioiden hoitamiseen tarvittavat palvelut ja näin yrityksellesi jää enemmän aikaa ja resursseja oman yritysliiketoiminnan hoitamiseen ja kehittämiseen. Tunnemme vakuutukset ja vakuutuskorvaukset, vakuutusyhtiöiden vahvuudet ja heikkoudet eri toimialoilla, ja asiakkaidemme edunvalvojina huolehdimme että asiakkaallamme on aina paras mahdollinen vakuutusturva, parhaaseen mahdolliseen markkinahintaan.


Wakio Huoleton - asiakkaana säästät vakuutusmaksuissa 1-15% vuosittain

Wakio Huoleton -asiakkaat saavat vakuutukset ns. nettohintaisina, jolloin vakuutusten vuosimaksut alenevat vakuutusmaksun ns. hoitokuluosuuden verran, keskimäärin 1,0–15,0 % vakuutuslajista riippuen.

Wakion asiantuntijat käytössäsi joka päivä

Wakio Huoleton-asiakkaana teillä on aina käytössä asiantuntijamme. Autamme ja konsultoimme sinua kaikissa vakuuttamiseen ja riskienhallintaan liittyvissä asioissa. Lue alta, mitä kaikkea palvelu pitää sisällään.Wakio Huoleton - palvelun valitsee

  • Kasvavat yritykset

  • Työllistävät yritykset

  • Yritykset, joiden toimialalla on kohonnut vastuuriski

  • Yritykset, joiden toimialalla on kohonnut tapaturmariski

  • Yritykset, jotka toimivat säännellyllä toimialalla

  • Yritykset, joiden toimiala on sopimusriippuvainen

  • Yritykset, joiden toimialana on mm. rakennus-, asennus-, muu rakennusurakointi-, LVI-, sähköasennus-, maanrakennus-, kuljetus-, energia- ja muut eri tuotannon toimialat, ajoneuvojen myynti ja -huolto, elintarviketeollisuus


PALVELUMALLI:

1. Yrityksen riskien ja vakuutustarpeen arviointi ja kartoitus. Laaja vakuutusalan ammattilaisen tekemä riskianalyysi ja riskityökalut.

2. Yrityksen yksilöllinen ja tarpeen mukaan räätälöity vakuutussuunnitelma.

3. Riskianalyysissa havaitut mahdolliset akuutit korjattavat puutteet, päällekkäisyydet tai muut ongelmat vakuuttamisessa ja riskienhallinnassa päivitetään ajantasaisesti heti kuntoon.

4. Yritykselle etsitään ja optimoidaan oikein mitoitettu ja yksilöllisesti räätälöity, kilpailukykyinen vakuutusturva.

5. Meklarin tasapuolinen analyysi, jossa esitetään kooste vakuutusyhtiöiden tarjouksista, eri vakuuttajien vahvuudet ja heikkoudet toimialallanne, sekä myös eroista eri vakuutusten, vakuutusehtojen ja vakuuttajien välillä.

6. Valitun vakuutusturvan voimaan saattaminen valittuun vakuutusyhtiöön.

7. Vakuutusturvan, riskitasojen ja vakuutusten kilpailukyvyn vuosikartoitukset ja arviointi vakuutuskauden vaihtuessa..

8. Kaikkien vakuutusasioiden päivittäinen hoitaminen ja hallinnointi. Vakuutus ja - vahinkoasioissa auttaminen ja konsultointi.

9. Edunvalvonta ja konsultointi kaikissa vakuutus- ja vahinkoasioissa.

10. Vakuutusturvan ja riskienhallinnan päivittäinen ylläpito ja riskitasojen tarkastukset myös muutostilanteissa..

11. Vakuutusturvan kilpailukyvyn jatkuva ylläpito. Vakuutusten päivittäminen, kartoittaminen ja kilpailutus tarvittaessa.

12. Vakuutus- ja vahinkotilastojen tilastointi, seuranta ja raportointi.

13. Vakuutuskoulutukset: mm. eri vakuutuslajikohtaiset koulutukset, riskienhallinnan koulutukset sekä johdon-, työnjohdon- tai projektijohdon koulutukset.